$ $485
  • White Dial
  • Orange Hand
  • Brown Leather
  • Navy/White nylon strap